Aktualitātes

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2017/1

Posted on: May 10th, 2017 by Latvijas Politologu biedriba

Žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” pavasara numurs ir veltīts diskusijai par Eiropas nākotni. Tajā apkopoti vairāku politiķu, ekspertu un pētnieku viedokļi par Eiropas Komisijas piedāvātajiem pieciem Eiropas attīstības scenārijiem un šī brīža aktualitātēm.

Žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” 2016.gada 2.numurs ir pieejams lasītājiem

Posted on: December 9th, 2016 by Latvijas Politologu biedriba

Pēdējais 2016.gada žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” numurs ir veltīts Eiropas Enerģētikas savienības attīstības tendenču izvērtēšanai. Savu viedokli par izaicinājumiem nozarei sniedz pieredzējuši Latvijas un Eiropas speciālisti.

Jaunais žurnāla numurs veltīts pārvaldībai

Posted on: July 3rd, 2015 by Latvijas Politologu biedriba

Jaunas “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” žurnāla numurs piedāvā palūkoties uz pārvaldību no cilvēka, nevis ierēdniecības skatu punkta, un apjaust, ka ikvienam ir iespēja līdzdarboties, lai mainītu savu kopienu un pašvaldību. Normatīvajos aktos un koncepcijās var ierakstīt kaut visas pasaules labāko praksi sabiedrības līdzdalībai, bet tā paliks tikai uz papīra, ja iedzīvotāji nebūs gatavi piedalīties pārvaldē.

Klajā nācis zinātniski pētniecisko rakstu krājums “Cilvēkdrošība un sieviešu lomas palielināšana: Baltijas jūras reģiona valstu skatījums”

Posted on: June 15th, 2015 by Latvijas Politologu biedriba

Š.g. jūnijā klajā nācis Starptautisko pētījumu centra (SPC) zinātniski pētniecisko rakstu krājums angļu valodā “Gender and Human Security: A View from the Baltic Sea Region” (“Cilvēkdrošība un sieviešu lomas palielināšana: Baltijas jūras reģiona valstu skatījums”). Tajā sniegts pārskats par cilvēkdrošību un sieviešu lomu reģionā, identificējot draudus, klasificējot pieejamos instrumentus, kas pastāv un ir pieejami sieviešu […]