Aktualitātes

Jaunais žurnāla numurs veltīts pārvaldībai

Posted on: July 3rd, 2015 by Latvijas Politologu biedriba

Jaunas “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” žurnāla numurs piedāvā palūkoties uz pārvaldību no cilvēka, nevis ierēdniecības skatu punkta, un apjaust, ka ikvienam ir iespēja līdzdarboties, lai mainītu savu kopienu un pašvaldību. Normatīvajos aktos un koncepcijās var ierakstīt kaut visas pasaules labāko praksi sabiedrības līdzdalībai, bet tā paliks tikai uz papīra, ja iedzīvotāji nebūs gatavi piedalīties pārvaldē.

Klajā nācis zinātniski pētniecisko rakstu krājums “Cilvēkdrošība un sieviešu lomas palielināšana: Baltijas jūras reģiona valstu skatījums”

Posted on: June 15th, 2015 by Latvijas Politologu biedriba

Š.g. jūnijā klajā nācis Starptautisko pētījumu centra (SPC) zinātniski pētniecisko rakstu krājums angļu valodā “Gender and Human Security: A View from the Baltic Sea Region” (“Cilvēkdrošība un sieviešu lomas palielināšana: Baltijas jūras reģiona valstu skatījums”). Tajā sniegts pārskats par cilvēkdrošību un sieviešu lomu reģionā, identificējot draudus, klasificējot pieejamos instrumentus, kas pastāv un ir pieejami sieviešu […]

Jaukus svētkus!

Posted on: December 23rd, 2014 by Latvijas Politologu biedriba

Latvijas Politologu biedrība novēl gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

Pēdējais 2014.gada žurnāla numurs ir iznācis

Posted on: December 23rd, 2014 by Latvijas Politologu biedriba

Tuvojas sen gaidītais brīdis, kad izskanēs starta šāviens Latvijas pirmajai prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, kas sāksies 2015. gada 1. janvārī. Šī žurnāla slejās vairāk nekā gada garumā esam diskutējuši par to, kādai jābūt prezidentūrai, kādas prioritātes izvēlēties, kādām grūtībām gatavoties, cik lielus līdzekļus paredzēt un kā savienot Latvijas intereses ar ES kopējo nostāju. Žurnāla “Latvijas […]