Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2012/3

Žurnāla tēma - mazos valstu iespējas ES
Dalījums lielās un mazās valstīs ES ietvaros parasti aktualizējas laikā, kad valstīm ir jāvienojas par izmaiņām balsošanas sistēmā un pārstāvniecībā. Līdzsvara meklēšana starp mazo valstu bailēm no lielvaru dominēšanas un lielo valstu raizēm par mazo valstu ambīcijām atspoguļojās gan Nicas līguma, gan Līguma par Konstitūciju Eiropas Savienībai, gan Lisabonas līguma izstrādes gaitā un arī darbībā.

I. Eiropas Savienības institūcijas
Zanda Kalniņa-Lukaševica. Kā salaulāt fiskālo disciplīnu ar izaugsmi?
Dace Putniņa. Mazas valsts prezidentūra: Slovēnijas piemērs
Boštjan Udovič, Rok Zupančič and Marjan Svetličič. Coping with the challenges of the Presidency of the EU Council: a view from Slovenia

II. Eiropas Savienības politikas
Toms Rostoks. Latvija — vai viegli būt mazam?
Anders Wivel. Optimizing small state interests in the European Union: lessons from the past, prospects for the future
Baldur Thorhallsson. A small state seeking shelter in turbulent times: Iceland’s economic crash and EU membership application
Anete Kārkliņa. Eiropas Savienības ārpolitika un mazās dalībvalstis: Austrumu partnerības piemērs
Diskusija par pētījumu ‘The European Foreign Policy Scorecard 2012’ Latvijas Ārlietu ministrijā

III. Intervija
Ina Strazdiņa. Mēs nevaram atļauties būt lepni un izšķērdīgi. Intervija ar Latvijas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā Ilzi Juhansoni


IV. PREZIDENTŪRAS Aktualitātes
Pēteris Ancāns. Aktuālie sabiedrības veselības jautājumi Dānijas prezidentūras ietvaros

Lejuplādēt ↓