Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2013/4

Diskusijas par labu pārvaldību ik pa brīdim uzvirmo Latvijas un Eiropas Savienības publiskajā telpā gan saistībā ar amatpersonu uzvedību, gan publiskās pārvaldes efektīvu darbību. Sabiedrības kritiskā attieksme pret veidu, kā tiek pārvaldīta ES, valstis un pašvaldības, liecina, ka nepieciešama šīs tēmas aktualizācija arī Latvijā. Viens no 2013. gada pēdējā žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” numura uzdevumiem bija analizēt pārvaldības jēdzienu tā daudzveidīgajās izpausmēs un pieejās, aptverot gan ES Balto grāmatā “Eiropas pārvaldība”, gan nacionālās rīcībpolitikas. Pārvaldības jēdziens arvien vairāk tiek lietots dažādās zinātņu nozarēs un praktiskās rīcībpolitikās, tā piepildot rīcībpolitikas ar jēgpilnu saturu, un mudinot iedzīvotājus kļūt par ES attīstības dalībniekiem.

Saturs
Redaktora sleja

I Eiropas Savienības politikas
Vallo Olle. What good governance means for Estonians?
Jānis Neimanis. Labas pārvaldības princips
Iveta Reinholde. Pārvaldība: laba vai vieda?
Ieva Beinaroviča. Ārkārtas situāciju pārvaldība
Marta Banceviča. Uz pierādījumiem balstītas rīcībpolitikas nozīme pārvaldībā
Katri Vintiša. Kā vadīt darbiniekus efektīvāk? Risinājumi Latvijas valsts pārvaldes darbinieku darba izpildes vadības sistēmas uzlabošanai

II. Intervija
Ina Strazdiņa. Atjaunot uzticību. Intervija ar Eiropas ombudu Emīliju O’Reiliju
Iveta Reinholde. Sargājot pārvaldību. Intervija ar Latvijas Republikas tiesībsargu Juri Jansonu

III. PREZIDENTŪRAS Aktualitātes
Asnāte Kalniņa. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē: labas pārvaldības principa ievērošana
Žaneta Ozoliņa, Iveta Reinholde. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē trīs “i”. Publisko diskusiju otrā posma secinājumi
Jānis Glazkovs, Maija Anspoka. 7. Eiropas Kvalitātes konferences atskaņas

Lejuplādēt ↓