Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/4

Tuvojas sen gaidītais brīdis, kad izskanēs starta šāviens Latvijas pirmajai prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, kas sāksies 2015. gada 1. janvārī. Šī žurnāla slejās vairāk nekā gada garumā esam diskutējuši par to, kādai jābūt prezidentūrai, kādas prioritātes izvēlēties, kādām grūtībām gatavoties, cik lielus līdzekļus paredzēt un kā savienot Latvijas intereses ar ES kopējo nostāju. Žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” slejās esam piedāvājuši daudzveidīgas metodes, kas palīdz izvērtēt prezidentūras efektivitāti. Nav tālu brīdis, kad varēsim likt lietā šos paņēmienus un veikt pašvērtējumu.

Saturs
Redaktora sleja

I. Eiropas Savienības institūcijas
Archana Upadhyay. India’s Foreign Policy Strategy and the European Union
II. Eiropas Savienības politikas
Daina Paula, Jūlija Pastušenko. Konkurētspēja — situācija Latvijā un Eiropas vadošajās ekonomikās
Inese Stepiņa. Konkurētspēja: Latvijas un Eiropas darba devēju skatījums
Anete Vītola. Baltijas valstu inovācijas rīcībpolitika Eiropas Savienības ietvarā
Tatjana Titareva. How to Encourage and Stimulate Female Leadership in Latvia: A Case Study that can be Applied to other EU Countries
Inga Goldberga. Kāpēc labāk nav labi?

III. Intervija
Ina Strazdiņa. Risks ieiet zemas izaugsmes scenārijā. Intervija ar Eiropas Komisijas viceprezidentu Valdi Dombrovski

IV. PREZIDENTŪRAS Aktualitātes
Ilze Andžāne, Magda Straume. Diskusija “Jauns vadmotīvs Eiropai”

Lejuplādēt ↓