Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2015/2

Katrs no žurnāla "Latvijas intereses Eiropas Savienībā" numuriem ir bijis veltīts kādai no prioritātēm. Turpinām tradīciju un šo numuru veltām labas pārvaldības tematikai, kas ir vienlīdz aktuāla Latvijā, ES un arī kaimiņu valstīs. Laba pārvaldība nav tikai abstrakts jēdziens, kura neesamība bieži tiekpiesaukta kā galvenais cēlonis valsts pārvaldes sistēmas nespējai reaģēt un amatpersonu nolaidībai. Lasītājam, kurš nav iedziļinājies šajā jēdzienā, var šķist, ka labas pārvaldības trūkums ir teju visas pasaules ierēdniecības hroniska slimība jau gadiem ilgi. Taču laba pārvaldība sākas ar katru no mums — ar attieksmi pret līdzcilvēkiem, ar gatavību darboties sabiedrības interesēs, ar atbildību par to, kā šodienas lēmumus vērtēs nākamās paaudzes. Šis žurnāla numurs piedāvā palūkoties uz pārvaldību no cilvēka, nevis ierēdniecības skatu punkta, un apjaust, ka ikvienam ir iespēja līdzdarboties, lai mainītu savu kopienu un pašvaldību. Normatīvajos aktos un koncepcijās var ierakstīt kaut visas pasaules labāko praksi sabiedrības līdzdalībai, bet tā paliks tikai uz papīra, ja iedzīvotāji nebūs gatavi piedalīties pārvaldē.


Saturs:

Redaktora sleja

I. EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKAS
Ineta Rezevska. Grūtais ceļš uz tiesisku un caurskatāmu lobēšanu
Ieva Bērziņa. Komunikācija un laba pārvaldība
Dana Tarāsova. Reputācijas vadība publiskajā sektorā — ieguvumi, problēmas un izaicinājumi
Nora Vanaga. Politiskā griba Latvijas ārpolitikā
Lilita Seimuškāne, Inga Vilka, Edgars Brēķis. Institucionālo un neinstitucionālo līdzdalības formu salīdzinājums pašvaldībās Latvijā
Aleksandra Vonda. Sabiedrības līdzdalība vietējās pašvaldībās “labas pārvaldības” ietvaros
Arita Zvejniece, Alvils Strīķeris. Kā sabiedrības līdzdalība var mazināt korupciju?
Ilze Greiškalna, Sintija Bernava. Jauniešu līdzdalības tendences Latvijā

II. INTERVIJAS
Ieva Daniela Beinaroviča. Esam krietnu soli priekšā igauņiem Intervija ar Madaru Peipiņu, portāla ManaBalss.lv vadītāju
Ieva Daniela Beinaroviča. Rail Baltica — simboliska atgriešanās Eiropā. Intervija ar Neilu Balgali, SIA “Grupa 93” vadītāju, pilnsabiedrības “RB Latvija” telpiskās plānošanas ekspertu

III. PREZIDENTŪRAS AKTUALITĀTES
Maija Locāne. Lietuvas prezidentūras iesaiste Eiropas krīzes pārvaldībā: Lampedūzas gadījums
Ilze Andžāne, Magda Straume. Diskusija “Eiropas Savienības nākotn

Download ↓